Het temmen van de Feeks

Voor onze vijfde Jorisproductie – een lustrum dus – koos regisseur Guido Jonckers het Shakespearestuk: ‘The Taming of the Shrew’, oftewel ‘Het Temmen van de Feeks’. Kan dat nog wel in deze tijd, zo’n vrouwonvriendelijk stuk, waarin een vrouw ‘getemd’ wordt en in de man haar meerdere ziet? Tenzij… “Volgens redelijk wat dramaturgen en regisseurs bedoelde Shakespeare de slotmonoloog, waarin Katherina zich volledig overgeeft aan haar aanstaande man, zwaar ironisch,” zegt Jonckers.  “Shakespeare was een groot liefhebber van de mens. Hij kende de menselijke geest als geen ander. Het kan niet zo zijn, dat hij de vrouw minderwaardig ten opzichte van de man zou afschilderen. Hij geloofde in gelijkheid van alle mensen. Vanuit die gedachte werkte ik aan ‘Het Temmen van de Feeks’.”

Shakespeare speelde met gender, vooral in zijn blijspelen. Niettemin zit daar een serieuze ondertoon in, want Shakespeare was geen schrijver van ‘lolbroekerij’. Hij laat met de genderverwisselingen zien dat mensen kunnen zijn, die ze willen zijn. Als vanzelfsprekendheid. Zonder te vervallen in stereotypen. Jonckers bewerkte het stuk tot een moderne versie, geschikt voor iedereen tussen de 8 en 108. Ook in deze Jorisproductie nam muziek, gecomponeerd door Guus Westdorp,  een belangrijke plaats in. Aangekleed door onze vaste costumière Anne Leupen en in het decor van het schitterende park van GGZ Delfland, werd ‘Het Temmen van de Feeks’ een feest voor oog en oor. ‘Het Temmen van de Feeks’ werd opgevoerd rond midzomer, van woensdag 21 t/m zondag 25 juni.  

Op 25 juni 2023 sloten de spelers een succesvolle reeks van zeven voorstellingen van ‘Het Temmen van de feeks’ af.
Volgend jaar staat er opnieuw een Jorisproductie gepland rond midzomer. Het stuk is bekend: ‘De Vogels’ van Aristophanes. Het is al 2500 jaar oud, maar nog steeds verrassend actueel. Zet het alvast in uw agenda!